Innowacja w systemie finansowym – czym jest Quantum Financial System?

Deregulacja rynków finansowych poczyniona w latach 80 XX wieku przyczyniła się do powstania nowego systemu finansowego. Powstały nowe, złożone, innowacyjne instrumenty finansowe, który zwiększyły bezpieczeństwo bankowości.

Dotychczas głównym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa sektora finansowego były rządowe regulacje. Pojawia się nowy system, który przy odpowiedniej strukturze oddaje kontrolę finansową z powrotem w ręce ludzi. Quantum Financial System buduje wirtualną sieć prywatną dla transgranicznego systemu płatności międzybankowych. Kwantowa finansjalizacja to nowa jakość w postrzeganiu bankowości. To sieć oparta na suwerenności i handlu. QFS obejmuje nową globalną sieć transferu funduszy zabezpieczonych aktywami. Każda innowacja w systemie finansowych ma duże znaczenie, tak też będzie w przypadku QFS.

Wielu ekonomistów postrzega to rozwiązanie jako przyszłość bankowości. Mówiąc najprościej, jest to nowy i innowacyjny system finansowy, stworzony przez chińskich inżynierów. Pojawianie się nowych finansów w ogromnym stopniu wpływa na sektor finansowy i podstawowe sposoby zarządzania korporacjami. Finanse mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa. Takie innowacje jak bankowość komercyjna i innowacyjna, giełda papierów wartościowych pozwoliły na osłabianie ryzyka i większą mobilizację zasobów.

Dlaczego wprowadzanie innowacji finansowych jest dziś tak trudne?