Podstawowe funkcje rynku finansowego w kontekście gospodarki państwa

Rynki finansowe są częścią systemu gospodarczego. Wpływają na nie zmiany na rynku produktowym oraz zmiany czynników produkcji. Również rynki finansowe wywierają odwrotny wpływ na rynki produktowe i czynniki produkcji. Rozwój rynków finansowych zwiększa podaż instrumentów finansowych, przez co inne formy aktywów podlegają wycenie rynkowej. A jakie podstawowe funkcje pojawiają się w kontekście rynków finansowych?

Funkcja łącząca

Rynki finansowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju produkcji, wzrostu produktu społecznego i dążenia do akumulacji. Podstawową funkcją jest funkcja łącząca. Rynki finansowe, jako zorganizowane miejsca, w których spotykają się podaż i popyt na różne rodzaje instrumentów finansowych, umożliwiają połączenie podmiotów inwestycyjnych, którym brakuje środków finansowych, oraz podmiotów oszczędnościowych, które mają nadwyżki funduszy. W tym także połączyć posiadanie jednej waluty z chęcią posiadania drugiej, czego efektem jest np. kurs franka euro.

Funkcja alokacyjna

Rynki finansowe pozwalają na alokację wolnych środków poprzez kierowanie przepływów środków od podmiotów posiadających nadwyżkę środków do podmiotów, którym ich brakuje. Jednocześnie rynki te przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, ponieważ prowadzą do zwiększonej mobilności zasobów finansowych, w tym do możliwości wymiany dóbr i jednostek monetarnych, np. na podstawie kurs franka do euro.

Funkcja wydajności

Za pośrednictwem rynków finansowych można efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe gospodarki krajowej, zapewniając w ten sposób bardziej wydajne operacje gospodarcze w gospodarce. Dodatkowo określają one ceny aktywów finansowych, to znaczy określają ceny wykorzystania zasobów finansowych.

Funkcja redukcji kosztów

Rynki finansowe pozwalają na obniżenie kosztu połączenia jednostki, która chce sprzedać jednostce, która chce kupić dany instrument finansowy. Zmniejsza się także koszt uzyskania niektórych informacji, które można uzyskać z rynków finansowych. Do tego dochodzi funkcja niezawodności, a więc fakt, że rynki te umożliwiają zmniejszenie ryzyka wykonywania pracy na nich samych.

1 thought on “Podstawowe funkcje rynku finansowego w kontekście gospodarki państwa

  1. Czyli tak naprawdę osoby, które rządzą rynkiem finansowym rządzą całą gospodarką i przekłada się to na cały świat…

Comments are closed.