Dlaczego wprowadzanie innowacji finansowych jest dziś tak trudne?

Innowacje finansowe odnoszą się do procesu tworzenia nowych usług finansowych lub inwestycyjnych. Innowacje finansowe ułatwiają sprawne podejmowanie decyzji inwestycyjnych, przynosząc znaczne korzyści gospodarstwom domowym i korporacjom i przyczyniając się do wzrostu ogólnej wydajności gospodarek. Są niezwykle istotną częścią składową innowacyjnej gospodarki. W ostatnich latach daje się jednak zaobserwować wyraźny spadek innowacyjność finansów. Jakie są tego przyczyny? Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Potencjał innowacji finansowych w zakresie dostarczania korzyści firmom na całym świecie został zagrożony przez nadejście globalnego kryzysu finansowego i zagrożenie kolejnymi wahaniami. Innowacje finansowe, jako czynność ryzykowna, może w takich okolicznościach prowadzić do większej zmienności, kruchości i poważniejszych strat niż bardziej zachowawcze podejście w tej kwestii. W rezultacie sytuacji kryzysowych firmy mogą mieć problemy z wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań finansowych.

Większość kryzysów gospodarczych jest pochodną niestabilności sektora finansowego. W większości przypadków niestabilność wynika z połączenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku spowodowanych czynnikami strukturalnymi lub zachowaniem uczestników rynku. Ukryte słabości mogą narazić system finansowy na niebezpieczeństwo, jeśli instytucje finansowe nie będą przygotowane na nieoczekiwane zdarzenia. Historia pokazuje, jak to się kończy. Przykładem może być rok 2008, kiedy załamanie się systemu finansowego doprowadziło do potrzeby ratowania przez rządy i banki centralne upadających i upadających instytucji finansowych.

Właśnie z tego powodu obserwujemy dzisiaj trend stanowiska głoszącego, że sektor finansowy powinien być lepiej regulowany. Rzesza specjalistów w tej dziedzinie i komentatorów społecznych twierdzi, że należy ograniczyć swobodę innowacji w dziedzinie finansów. Złe innowacje na światowych rynkach finansowych mogą być bardzo ryzykowne. Skuteczne regulacje finansowe zapobiegają niedoskonałościom rynku, wspierają stabilność, chronią inwestorów i łagodzą skutki niepowodzeń finansowych dla gospodarki.

Nie oznacza to jednak, że innowacje finansowe są tylko negatywnym zjawiskiem. Główną zaletą innowacji finansowych jest możliwość rozwiązania wielu globalnych problemów np. tych związanych z demografią. Innowacja finansowa wiąże się także z wyższym poziomem wzrostu gospodarczego. Innowacje inspirowane przez inwestorów często wiążą się z tworzeniem nowych, złożonych struktur, nowych połączeń i nowych rodzajów instrumentów.

Innowacja w systemie finansowym – czym jest Quantum Financial System?

Innowacje finansowe mają kluczowe znaczenie dla zaspokojenia zmieniających się potrzeb społeczeństwa globalnego. Skupiając się wyłącznie na ryzyku, jakie wiąże się z innowacjami finansowymi, zapominamy o ich dobrych stronach. Dobrym rozwiązaniem byłoby wypracowanie pakietu regulacji, który zrównoważyłby korzyści i koszty innowacji. Ważna jest równowaga. Zbyt duża ilość regulacji może zdusić innowacje i podnieść koszty, a zbyt mała może prowadzić do złego zarządzania, korupcji i upadku. Wyzwaniem dla innowacji finansowych jest tworzenie usług, które odnoszą się do funkcji finansów bez nadużywania zaufania klientów i generowania ogromnego ryzyka.

1 thought on “Dlaczego wprowadzanie innowacji finansowych jest dziś tak trudne?

  1. Myślę, że w tym aspekcie nadchodzą zmiany. Z jednej strony technologie blockchain, z drugiej wielki światowy reset..

Comments are closed.