Narzędzia informatyczne w praktyce luki VAT

Technologia jest tym obszarem, bez którego trudno mówić o dobrze zarządzanych finansach. Ostatnio modnym tematem stała się tak zwana luka VAT. Można sobie z nią skutecznie radzić przy pomocy narzędzi informatycznych. Poznaj STIR i JPK.

<b>Luka VAT</b> to tak naprawdę różnica między rzeczywistymi dochodami z VAT a dochodami teoretycznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Aspekt prawny luki VAT to m.in.: oszustwa podatkowe, bankructwa firm, upadłość firm, błędy w rozliczeniach. Problematyka ta jest wielokrotnie eksplorowana zarówno w ekonomii jaki interdyscyplinarnie.

KE co roku otrzymują od CASE (Centrum Analiz Społeczno-ekonomicznych) raport dotyczący luki VAT. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej. Według raportów z 2015-2019 roku luka VAT spadła z 24,7% 2015 rok do 9,7% w 2019 roku. Zobaczmy jakie narzędzia informatyczne pomogły w klasyfikowaniu i wyliczaniu luki VAT.
<b>Narzędzia informatyczne</b> służące analizie luki VAT to przede wszystkim: analityka transakcji, analityka przepływów VAT, monitorowanie przepływów finansowych, monitorowanie towarów wrażliwych, weryfikacja statusu podatników, analiza obrotu B2C. Być może na razie nie wiele wam to mówi ale już za chwilę wszystko się rozjaśni.
Narzędzia informatyczne przeznaczone do pracy z luką VAT pozwoliły na większą precyzję wyodrębniania podmiotów do kontroli. Dzięki temu nie stosowano niepotrzebnych kontroli tam, gdzie nie trzeba było ich stosować, a zwiększono kontrolę tych miejsc, które rzeczywiście miały problemy prawne z finansami.

<b>Jednym z najistotniejszych narzędzi informatycznych jest Jednolity Plik Kontrolny. Jakie są jego założenia i w jaki sposób JPK funkcjonuje?</b>
Do 2017 roku wszyscy składali deklaracje VAT w formie papierowej, która utrudniała prowadzenie analityki. Od 2017 roku istnieje obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej. Komputery i ludzie nimi zarządzający muszą przeanalizować big datę w celu wykrywać wyłudzeń, szczególnie fikcyjnego obrotu pieniędzy. Narzędzia informatyczne pozwoliły na szybsze wykrycie nieprawidłowości finansowych w dostarczonych danych. Dzięki uporządkowaniu i sortowaniu, niemalże automatycznemu, komputery pozwoliły analitykom na szybsze dostrzeżenie nadpłat, tak aby firmy miały lepszą płynność finansową. W Polsce takim narzędziem informatycznym jest JPK Jednolity Plik Kontrolny.
<b>System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej STIR – innowacyjne narzędzie analityczne do celów finansowych</b>

STIR jest zbudowany na bazie programowania. Określone algorytmy przetwarzają dane przekazywane przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. W ten sposób określają jaki jest wskaźnik ryzyka w wykorzystywaniu wyłudzeń skarbowych, z wykorzystywaniem baków i kas spółdzielczych. Szczególnie mocno, w praktyce, wykorzystywany do określania <b>luki VAT</b>. Dane są automatycznie zbierane i analizowane przez specjalistów na bieżąco. Dzieje się to przy pomocy JPK oraz e-faktur. Uzyskuje się w ten sposób analitykę obrotu, która pozwala niemalże natychmiast dostrzec oszustwa finansowe. System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej jest obowiązujący od roku <b>2018</b>.